Porozumění nákupnímu chování ve fyzických obchodech je značně limitováno v porovnání s internetovými obchody.

Tradiční výzkumy a pozorování poskytují nekompletní, nereprezentativní a nepřesná data o velmi malém vzorku nakupujících!

Analýza v místě prodeje může přesně zachytit výsledek ale neposkytuje náhled na rozhodovací proces, který vedl k nákupu.

POUZE HIPERKINETIC:

  • poskytuje vyčerpávající a přesný přehled o celé návštěvě
  • zachycuje veškeré interakce mezi nakupujícími a produkty, chování všech nakupujících v uličce
  • může být využit díky našim reportům, nebo být importován do stávající informační infrastruktury

HiperKinetic poskytuje technologii automatického sběru komplexních, reprezentativních a přesných dat.