Wiedza na temat zachowania klienta w sklepie jest mocno ograniczona w porównaniu do e-commerce.

Tradycyjne metody badawcze i obserwacje dostarczają niekompletne i nie do końca reprezentatywne dane, które dotyczą jedynie małej grupy kupujących !

Analiza sprzedaży przedstawia wyniki, ale nie dostarcza danych o procesie zakupowym klientów.

JEDYNIE HIPERKINETIC:

  • zapewnia kompleksowy i dokładny obraz całej wizyty w alejce sklepowej
  • rejestruje wszystkie interakcje kupującego z produktem oraz zachowania kupujących w alejce sprzedażowej 
  • daje możliwości tworzenia zarówno raportów jak i importowania danych do istniejących infrastruktur business intelligence

HiperKinetic dostarcza technologię, która w sposób zautomatyzowany zbiera dokładne, kompleksowe, reprezentatywne dane.