Prieskum nákupného správania sa v kamenných obchodoch porovnaní s e-obchodmi je obmedzený.

Tradičné pozorovanie a dotazníky nie sú  kompletné, preto sú nereprezentatívne a nepresné, a merania sa zúčastní len časť nakupujúcich.

Analýza kamenného obchodu presne zaznamená výsledok, ale nedostaneme odpoveď na otázku, že čo viedlo k rozhodnotiu nakúpiť daný tovar.

LEN HIPERKINETIC:

  • ponúka kompletný a presný obraz o celom nákupnom procese.
  • zachytáva všetky interakcie medzi nakupujúcim a produktom, správanie sa pri poličkách v uličkách
  • je možné študovať cez vlastné reportáže, ale je zabudovateľné aj do už existujúcich business intelligence štruktúr

Technológia HIPERKINETIC automaticky zachytáva komplexné, reprezentatívne a presné údaje